Warme dagen, zorg dragen

De voorspellingen van het KMI verwachten een snelle en sterke stijging van de temperatuur. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.
Daarom vragen we jou om de nodige maatregelen te nemen om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te beschermen.


Lees de tips van "Zorg en gezondheid Vlaanderen"op https://www.warmedagen.be/tips-bij-warm-weer
Hoe kan je jezelf afkoelen? Hoe kan je je beschermen tegen de zon? Wat drink en eet je best en voor wie kan je zorg dragen in jouw omgeving?