Ligging en stratenplan

Ligging

Herne is een plattelandsgemeente, gesitueerd in het Pajottenland (provincie Vlaams-Brabant), grenzend aan de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Pepingen en aan de taalgrens met Henegouwen.

Op de site van wikipedia kan je nog heel wat informatie vinden over Herne.Ligging Herne

Stratenplan

Voor het stratenplan van Herne kan je naar de site van routenet gaan.

Je kan het stratenplan van Herne ook bekijken via Geo-vlaanderen.

Of bekijk het stratenplan vna Herne op Google.

Bodem, reliëf en stroomgebieden

Herne behoort voor het grootste gedeelte tot het stroombekken van de Mark, een zijrivier van de Dender. In het oosten, en grosso modo samenvallend met het tracé van de Romeinse heerbaan Asse-Bavai, situeert zich de waterscheidingskam met het Zennebekken.

Aangezien de ondergrond uit haast ondootdringbare kleilagen bestaat, is het oppervlakkig drainagenet uitgebreid ontwikkeld, hetgeen meteen het golvend reliëf verklaart. Een vruchtbare leemlaag dekt de tertiaire kleilagen af. Bestond er in de vorige eeuw een uitgesproken overwicht aan akkerbouw, dan is het aandeel van weilanden sindsdien dermate toegenomen dat beiden thans in nagenoeg gelijke verhoudingen het agrarisch landschap bepalen.

Op de site van overstromingsvoorspeller kan je meer info vinden over het stroombekken van de Mark. Onze gemeente is trouwens ingeschreven op deze site. Van zodra men een kans op overstroming voorspelt, wordt de gemeente ingelicht.