Subsidies

werkingssubsidies jeugdverenigingen

De zeven jeugdverenigingen van Herne krijgen subsidies van onze gemeente aan de hand van een puntensysteem beschreven in het subsidiereglement. De basissubsidies (20% van het totaalbedrag) worden in de maand juni uitbetaald. De werkingssubsidies worden volgens het puntensysteem verdeeld na indienen van een werkingsdossier in het najaar.

Hier te downloaden: Subsidiereglement

kadervorming

Alle jongeren uit Herne en alle leden van een erkende plaatselijke jeugdvereniging kunnen kadervorming aanvragen voor het volgen van een erkende vormingscursus binnen het jeugdwerk. Deze jongeren moeten minstens 16 jaar zijn en maximaal 26 jaar (leden van een jeugdvereniging kunnen tot 36 jaar beroep doen op deze subsidie). Het is belangrijk dat het getuigschrift van deelname wordt ingediend op de jeugddienst. Indien de cursist enkel een attest van animator kan voorleggen, dan moet het aanvraagformulier ingediend worden.

Hier te downloaden: Aanvraagformulier kadervorming

projectsubsidies

Elke activiteit ingericht door en gericht naar jongeren uit Herne komt in aanmerking voor een projectsubsidies. De projectencheque is gericht naar niet-georganiseerde jongeren. De projectsubsidie is gericht naar jeugdverenigingen.

Voorwaarden activiteit:
- specifiek gericht naar jongeren tussen 6 en 25 jaar
- openbaar karakter
- plaatsvinden in de gemeente Herne
- aantoonbaar financieel risico
- ten vroegste 3 maanden en ten laatste 3 weken op voorhand aanvraag indienen

Hier te downloaden:
aanvraagformulier projectcheque
aanvraagformulier projectsubsidie