Financieel Directeur 

Julie Somers
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 53

Taken

De Financieel Directeur heeft tot taak om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten te innen
(belastingen en retributies) en tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven uit te voeren. In deze hoedanigheid controleert de financieel beheerder alle ontvangsten en uitgaven op hun wettelijkheid. Na onderzoek gaat hij over tot het aanrekenen in de budgettaire en de algemene boekhouding.

Geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen bij de opmaak van het budget, de financiële meerjarenplanning en alle dossiers die impact hebben op de gemeentelijke financiën.

Maakt de dienstjaarrekeningen op (begrotingsrekening, balans en resultatenrekening).

Beheert de gelden van de gemeente in samenspraak met de gemeentesecretaris en het college van Burgemeester en Schepenen.