Nutsvoorzieningen

Elektriciteit en gas

Voor de gemeente Herne is de netbeheerder voor elekriciteit en aardgas distrubutienetbeheerder Infrax.
Nuttige contacten en telefoonnummers vindt u op hun site.

Het algemeen telefoonnummer van Infrax is 078 35 30 20

Gasreuk 0800 608 88

24 uur op 24, 7 dagen op 7
Op dit nummer kan een gasreuk gemeld worden. Oproepen worden prioritair behandeld.

Storingen en defecten 078 35 34 33

24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Voor het melden van storingen en defecten op het electriciteits- of aardgasnet

Meteropneming 0800 999 16
Dit kan 24u op 24u en 7 dagen op 7
Op dit nummer kan u terecht met alle vragen in verband met de meteropneming.

Defecte straatverlichting 0800 122 66

Melden van defecte straatlampen

De vrijmaking van energie

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.
Alles wat te maken heeft met de verkoop en fakturatie van elektriciteit en/of aardgas, is geen opdracht meer van de distributienetbeheerder maar van de erkende leveranciers. Een lijst van erkende leveranciers vindt u terug op vreg (Vlaamse Reguleringinstantie voor de elekriciteits- en gasmarkt).

Water


De Watergroep

De Watergroep
Vooruitgangsstraat 189
1030 Brussel

De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten één algemeen contactnummer: 02 238 96 99.
Via een telefoonroutering op basis van je postcode en de aard van je vraag kom je via dit nummer bij de juiste dienst terecht.
Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar de wachtdienst.


Algemeen waterverkoopreglement
Sinds 1 juli 2011 is het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en bevat de rechten en plichten van de drinkwaterbedrijven, de rioolbeheerders en hun klanten.
Het Algemeen Waterzuiveringsreglement vind je hier.

Kabeltelevisie

Voor alle problemen met je kabel-tv-aansluiting kan je terecht bij:

Infrax Vlaams-Brabant
Diestesteenweg 126
3210 Lubbeek

www.infrax.be

Riolering

Riobra, de maatschappij die in onze gemeente instaat voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van de riolering, is toegetreden tot Infrax. Voor u is Infrax wellicht geen onbekende meer. Het netbedrijf staat in Herne ook al in voor de elektriciteits-, aardgas- en kabelnetten.

De beslissing van Riobra om toe te treden tot de Infrax-groep zal zeker bijdragen tot een nog betere dienstverlening. En het blijven dezelfde mensen die ook in de toekomst zorgen voor de basis van uw comfort.

Voor u verandert er eigenlijk niets. Meer nog, voortaan is Infrax uw aanspreekpunt voor de vier nutsvoorzieningen elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering. Handig toch. Zo kunt u met vragen over uw riolering ook terecht op de infolijn van Infrax 078 35 30 20 en op www.infrax.be. En bij een probleem met de werking van het rioleringsstelsel belt u nu de storingslijn van Infrax: 078 35 34 33. Die is 24 uur op 24 bereikbaar.