Nutsvoorzieningen

Elektriciteit en gas

Voor de gemeente Herne is de netbeheerder voor elekriciteit en aardgas distrubutienetbeheerder https://www.fluvius.be/nl

Nuttige contacten en telefoonnummers vind je op https://www.fluvius.be/nl/contact

Algemeen telefoonnummer van Fluvius: 078 35 35 34 (zonaal tarief)

Gasgeur 0800 65 0 65 (gratis) 

24 uur op 24, 7 dagen op 7


Storingen en defecten: 078 35 35 00
Storingen riolering: 078 35 35 00  

zonaal tarief, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Voor het melden van storingen en defecten op het electriciteits- of aardgasnet

Defecte straatverlichting 

Melden van defecte straatlampen

De vrijmaking van energie

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.
Alles wat te maken heeft met de verkoop en fakturatie van elektriciteit en/of aardgas, is geen opdracht meer van de distributienetbeheerder maar van de erkende leveranciers. Een lijst van erkende leveranciers vindt u terug op vreg (Vlaamse Reguleringinstantie voor de elekriciteits- en gasmarkt).

Water


De Watergroep

De Watergroep
Vooruitgangsstraat 189
1030 Brussel

De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten één algemeen contactnummer: 02 238 96 99.
Via een telefoonroutering op basis van je postcode en de aard van je vraag kom je via dit nummer bij de juiste dienst terecht.
Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar de wachtdienst.


Algemeen waterverkoopreglement
Sinds 1 juli 2011 is het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en bevat de rechten en plichten van de drinkwaterbedrijven, de rioolbeheerders en hun klanten.
Het Algemeen Waterzuiveringsreglement vind je hier.

Kabeltelevisie

Voor alle problemen met je kabel-tv-aansluiting kan je terecht bij:

Infrax Vlaams-Brabant
Diestesteenweg 126
3210 Lubbeek

www.infrax.be

Riolering

Riobra, de maatschappij die in onze gemeente instaat voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van de riolering, is toegetreden tot Fluvius. 

De beslissing van Riobra om toe te treden tot de Fluvius-groep zal zeker bijdragen tot een nog betere dienstverlening. En het blijven dezelfde mensen die ook in de toekomst zorgen voor de basis van uw comfort.

Voor u verandert er eigenlijk niets. Meer nog, voortaan is Infrax uw aanspreekpunt voor de vier nutsvoorzieningen elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering. Handig toch. Zo kunt u met vragen over uw riolering ook terecht op de infolijn van Fluvius 078 35 35 34 en op https://www.fluvius.be/nl/contact.
En bij een probleem met de werking van het rioleringsstelsel belt u nu de storingslijn van Fluvius: 078 35 35 00. Die is 24 uur op 24 bereikbaar.

INFRABEL (spoorwegnet) 02 525 22 11
Email: contact@infrabel.be
www.infrabel.be