subsidies milieu

De gemeente geeft subsidies voor kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en aanplanting en onderhoud van kleine landschapselementen.

Het gemeentebestuur wenst het groene karakter van onze gemeente te blijven behouden en heeft daarom een waarborg in het leven geroepen met de bedoeling de herplant van gekapte bomen te garanderen.

Het gemeentebestuur wenst ook de biodiversiteit in onze gemeente te garanderen en heeft daarom een subsidiereglement uitgeschreven ter bescherming van de veldleeuwerik en de zwaluw.