preventie

inbraakpreventie

Er zijn een aantal tips die je best in acht neemt als je geen ongewenst bezoek wil uitnodigen. Alle  preventietips i.v.m. inbraak of diefstal vindt u op de pagina inbraakpreventie.

U bent toch bestolen? Dan kan het een tijdje duren alvorens alle rompslomp achter de rug is om al uw papieren terug op te vragen. Op de pagina  'wat te doen bij diefstal' vindt u een stappenplan met tips om deze papierwinkel snel in orde te brengen.


Registeren van voorwerpen


Om gestolen goederen makkelijker te kunnen opsporen, raden we u aan om de kenmerken van dure of zeldzame voorwerpen te noteren of zelfs van een merkteken te voorzien. Gemerkte zaken zijn dan ook niet meer zo interessant om te stelen. Ze dragen dan immers een naam en identiteitskaart met zich mee.

Een registratieformulier “Save your numbers” voor waardevolle voorwerpen kan u downloaden via de website http://www.besafe.be bij de publicaties. Sommige politiezones beschikken over een set graveerpennen voor het merken van voorwerpen dat voor de burger ter beschikking ligt. Maak er gebruik van.
Voor kunstwerken, juwelen en antiquiteiten is er een apart formulier voorzien, eveneens te downloaden via de website.

Wist u dat het ook mogelijk is om een apart registratieformulier aan te vragen specifiek voor werfvoorwerpen? U kan dit formulier “Diefstal en vandalisme op bouwwerven” downloaden van de bovenstaande site.

alcohol -en drugpreventie

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke drugpreventiedienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik). U kunt er terecht voor informatie rond drugs en alcohol, advies bij beginnend alcohol - of druggebruik, aanvragen van vorming voor uw vereniging of organisatie, vragen over het MEGA project lagere scholen, opstarten en coachen van een alcohol – en drugbeleid in uw organisatie, infostand op evenementen, preventie bij het organiseren van uw evenement of fuif. Iedereen die actief is binnen onderwijs, jeugdwerk, sport, gezondheid, vrije tijd,… kan er terecht maar ook de bevolking van het Pajottenland kan gratis gebruik maken van deze dienstverlening.

De taken van de preventiewerker bestaan uit sensibiliseren van de bevolking rond alcohol en drugs, doorverwijzen van mensen of hun naasten die geconfronteerd worden met een alcohol - of drugprobleem, opvolgen van de gemeentelijke fuifreglementen, verzorgen van infoavonden rond opvoeding, opvolgen van provinciale campagnes en campagnes vanuit VAD (vereniging voor alchohol en andere drugproblemen), jeugdwerk en scholen informeren over preventiemateriaal en inspelen op lokale noden, problemen in de 6 gemeenten. Dit met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen.

Wat de preventiewerker NIET doet is het aanbieden van hulpverlening (therapie, begeleiding) en het geven van juridisch advies (proces verbaal, beslissing jeugdrechtbank,…). De preventiewerker is geen politiemedewerker en biedt tevens geen permanentie tijdens weekends of feestdagen
U kunt zowel telefonisch, per brief als via mail contact opnemen voor een persoonlijk gesprek of voor het aanvragen van een infopakket drugs/alcohol.

De preventiedienst werkt in nauw overleg met de 6 gemeentebesturen, jeugddiensten, lokale politie Pajottenland, de Vlaamse Overheid agentschap zorg en welzijn en tal van andere partners. Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld waarin rekening gehouden wordt met nieuwe campagnes en lokale noden.
NIEUW: Ook voor de thema‘s gokken, gamen en roken kunt u sinds 2012 terecht bij de preventiedienst.

Hebt u vragen omtrent drugs of druggebruik? Bent u geïnteresseerd om een drugbeleid op te starten in uw vereniging? Gelieve dan contact op te nemen met de alcohol- en drugpreventiemedewerker!

Contact: Bianca Vanreepinghen (Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiemedewerker Pajottenland)
Bruneaustraat 101 - 1755 Kester
054 31 01 98
0473 88 62 57
Bereikbaar op weekdagen tussen 8u30 en 16u30
preventie@pajottenland.be


Wegwijs in de tabak - alcohol- en drugproblematiek in het Pajottenland – sociale kaart voor JONGEREN 

Wegwijs in de tabak - alcohol- en drugproblematiek in het Pajottenland – sociale kaart voor VOLWASSENEN


Drankprobleem?
Anonieme Alcocolisten
www.aavlaanderen.org
Email: info@vlaanderen.org
Algemeen telefoonnummer voor heel Vlaanderen 03/239 14 15

brandpreventie

Soms loopt het al eens fout: een handdoek die te dicht bij het fornuis ligt vat vuur, een kaars valt om op een stapel papier... Een brandje is snel gemaakt, maar minder snel terug gedoofd. Het is belangrijk om altijd waakzaam te blijven indien je met vuur te maken hebt.

Op de pagina brandpreventie vindt u een aantal tips over hoe u op een rustige manier dient te reageren bij brand.