verbranden van afval

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen.

Er is weliswaar een uitzondering voor plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van een bebouwing bevindt.