Federale en Europese verkiezingen op 26 mei 2019


Laat je registreren als vrijwilliger voor een stem- of telbureau in Herne

Laat je registreren als vrijwilliger voor een stem- of telbureau in Herne
Voor de Federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 wil de gemeente op zoek gaan naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een taak te vervullen in een stem- of telbureau. U kunt u hiervoor opgeven als vrijwillig bijzitter.

In elk stembureau in Herne wordt de voorzitter geholpen door 'bijzitters'. Zij nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen, …
In de namiddag worden in de telbureaus in Lennik de stemmen geteld.

Om u te registreren als vrijwilliger, moet u 18 jaar zijn en stemgerechtigd.

U kan zich op twee manieren laten registeren als vrijwillig bijzitter:

·         Kom persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

·         Mail naar verkiezingen@herne.be dat u kandidaat-bijzitter bent en vermeld uw naam, adres en geboortedatum.


Ik kan zelf niet gaan stemmen voor de verkiezingen in mei.  Wat nu?
Als u tijdens de verkiezingen op zondag 26 mei 2019 niet zelf kan gaan stemmen, mag u iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen.  U moet wel met een attest de situatie aantonen waardoor u niet kan gaan stemmen en een volmachtformulier invullen. Hier leest u wat u moet doen in welke situatie.
 
Waarom kan u niet gaan stemmen?             Welk attest heeft u nodig?                Wie levert dit attest?
Medische redenen                                       Medisch attest                                Een geneesheer die zelf geen 
                                                                                                                     verkiezingskandidaat is

Werk (binnen- of buitenland)                       Attest van de werkgever                  Werkgever
U of een lid van uw gezin is schipper,           Bewijs van woonst met                    Bevolkingsdienst
marktkramer of kermisreiziger                     vermelding van het beroep

Vrijheidsbeneming (gevangenis,                  Attest van vrijheidsbeneming           Directie van de instelling
psychiatrische instelling, ...)
Geloof, vormsel                                          Attest geloofsovertuiging,                Religieuze overheid
                                                                vormsel
Studie                                                       Studieattest                                    De directie van de onderwijsinstelling
Vakantie in het buitenland                           Attest van de burgemeester             Bevolkingsdienst
                                                                (u ontvangt dit attest op basis
                                                                van bewijsstukken of op basis van
                                                                een verklaring op eer)

Aan wie kan u een volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze.  Een kiezer mag wel slechts 1 vomacht krijgen.
Uitzondering:  Een Belgische kiezer mag geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.  De kiezer met de volmacht moet kunnen stemmen voor alledrie de verkiezingen waarvoor een Belg kan stemmen en een niet-Belgische kiezer mag enkel voor het Europeees parlement stemmen.

Hoe geeft u volmacht?
U vult het volmachtformulier onderaan deze pagina in.  zowel de volmachtgever (de persoon die niet kan gaan stemmen) als de volmachtdrager (de persoon die in uw plaats gaat stemmen) odnertekenen het formulier.  De volmachtdrager gaat stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat en geeft de volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau.

- het volmachtformulier ingevuld en ondertekend
- het attest dat aantoont waarom de volmachtgever niet zelf kan komen stemmen
- de oproepingsbrief van de volmachtgever
- de oproepingsbrief van de volmachtdrager

Waar moet de volmachtdrager stemmen?
De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat.  Als dat een ander stembureau is dan dat van de volmachtdrager, dan moet die dus in 2 stembureaus gaan stemmen.

Meer informatie?

Volmacht voor Belgische kiezers

Volmacht voor niet-Belgische kiezers

Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: 
Leen De Luyck - 02 397 11 77 - leen.deluyck@herne.be
Ann Naert - 02/397.11.52 - ann.naert@herne.be

Of raadpleeg de website Vlaanderen Kiest - www.vlaanderenkiest.be