Sportraad

Tijdens de Algemene vergadering van 5 juni 2007 werd de eerste Sportraad van Herne officieel geïnstalleerd. Alle verenigingen, inwoners en andere sportinitiatieven uit de gemeente werden opgeroepen zich lid te maken van deze raad. Verenigingen die alsnog wensen aan te sluiten bij de Sportraad kunnen zich aanmelden bij de Sportdienst van de gemeente.

De sportraad functioneert als autonome adviesraad en wil zelf actief meewerken aan een dynamisch en gestructureerd sportbeleid samen met de Schepen van sport en met de Sportdienst van de gemeente.
De voornaamste doelstelling is sport promoten in het algemeen door verenigingen te ondersteunen
door niet gebonden sport zoveel mogelijk te ondersteunen en te promoten.

De Sportraad is samengesteld uit een Algemene vergadering die jaarlijks minstens éénmaal samenkomt en een Raad van bestuur die het dagelijks bestuur waarneemt.