milieudienst

milieuambtenaar

Anja MertensAnja Mertens
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 61
Fax: 02 397 11 68

milieubeleid

Het gemeentelijk milieubeleid steunt vooral op volgende peilers: een efficiënt afvalbeleid met de verdere uitbouw van het gemeentelijk containerpark, de uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, het behoud van kleine landschapselementen, het stimuleren van het gebruik van alternatieve energiebronnen, de afbouw van chemische bestrijdingsmiddelen en het aanpakken van milieuknelpunten als zwerfvuil en grond-, water- en luchtverontreiniging.