Zwaluwen, koester uw buren!

Kwetterende zwaluwen zijn steeds minder een vertrouwd beeld in onze gemeente, maar het Regionaal Landschap wil actie ondernemen. We richten ons in de eerste plaats op de huiszwaluw. Deze elegante blauwwitte vliegkunstenaars zijn, zoals hun naam zegt, verbonden met de mens. Oorspronkelijk zijn huiszwaluwen klifbroeders. In tegenstelling tot de boerenzwaluw, nestelt de huiszwaluw meestal niet binnenin, maar aan de buitenkant van gebouwen. Ze maken hun nesten meestal onder dakgoten. Water in de buurt is onontbeerlijk voor hun bouwmateriaal: modder. Elke dag vangt een paartje 9000 insecten als voedsel voor hun jongen!

mogelijke maatregelen

fotoOm de huiszwaluw te ondersteunen zijn heel wat maatregelen mogelijk, zoals minder pesticiden gebruiken in de tuin en het plaatsen van kunstnesten (een speciaal soort nestkast) en mestplanken (om ongewenste mest onder het nest op te vangen) aan de gevel. Of voor wie meer plaats heeft het graven van poelen (voor modder voor het nest te bouwen) of het aanplanten van bloeiende hagen.

Maatregelen voor huiszwaluw zijn enkel succesvol in de onmiddellijke omgeving (straal van enkele honderden meters) rond bewoonde zwaluwnesten. Door de aanwezigheid van de Mark (modder) en een gevarieerd landschap zijn er in Herne nog op enkele plaatsen broedende huiszwaluwen.

Zijn we nog niet bij jou langs geweest maar denk je dat je woning toch in aanmerking komt? Neem dan snel contact op met het Regionaal Landschap via koen.derijck@rlzzz.be 
 of op 02 452 60 45!

Meer info op www.rlzzz.be/zwaluw