Milieuvergunningsaanvraag voor een windturbineproject van Eoly NV

Op 26/01/2017 werd door Eoly NV een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbaten van windturbines, gelegen Heizel, gelegen tussen Edingsesteenweg en Garennestraat te 1541 Herne.

De aanvraag betreft een nieuwe inrichting en heeft betrekking op 3 windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter en een maximaal vermogen van 3,6 MW per turbine.

Op 16/3/2017 ontvingen we het bericht van Eoly dat zij geen windturbines zullen bouwen en exploiteren met een tiphoogte van meer dan 150 meter.

Eoly heeft tot op vandaag nog geen definitief besluit genomen over het uiteindelijke type van windturbine. Dit type windturbine zal volgens Eoly echter steeds voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de verschillende studies en in het besluit van de lokalisatienota. In de evaluaties van de impact van het project werd immers steeds gerekend op basis van een worst case benadering.