Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4

Openbaar Onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2018.
Het openbaar onderzoek start op 30 juli 2018 en loopt tot en met 28 augustus 2018. Het dossier ligt alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, afdeling omgeving, Centrum 17 te 1540 Herne.
Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan Gemeente Herne, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne per aangetekend schrijven of ter plaatse afgegeven tegen ontvangstbewijs.