Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): DESKUNDIGE SECRETARIAAT EN VRIJE TIJD (SPECIALISATIE JEUGD) - voltijdse betrekking (38/38 u) - graad B1-B3 – contractueel – vervangingscontract

Functie
De afdeling secretariaat staat onder meer in voor de correcte en efficiënte werking van de gemeentelijke besluitvorming (college en gemeenteraad). Hij/zij ondersteunt de gemeentesecretaris.
De dienst vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het vrijetijdsbeleid en heeft tot doel om een integraal en kwalitatief vrijetijdsbeleid in de gemeente te stimuleren. De deskundige wordt tevens belast met de functie van communicatieambtenaar.
 
Profiel
 
-       Gedreven met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
-       Flexibel, proactief en zin voor initiatief
-       Zelfstandig met zin voor teamwork
-       Communicatief sterk en sociaal ingesteld
-       Nauwgezet, organisatorisch en gestructureerd
-       Basiskennis van de gemeentewetgeving
-       Vlot gebruik van courante softwaretoepassingen
-       Ervaring met de werking van gemeentelijke diensten (secretariaat, communicatie en jeugd) is een troef, interesse ervoor een must
-       Avond- en weekendwerk schrikken je niet af
-       Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
-       Burgerlijke en politieke rechten genieten
-       Voldoen aan de vereiste over taalkennis
-       In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld.
-       In het bezit zijn van een rijbewijs B.
-       Onmiddellijk beschikbaar zijn.

Aanbod

-       Een dynamische afwisselende job met een ruime verantwoordelijkheid in een gedreven en dynamisch team
-       Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd jaarsalaris van min. €29.529,37 en max. €49.756,14) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling kosten openbaar vervoer
-       Een vervangingscontract voor de duur van het zwangerschapsverlof


Interesse:Door je cv, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, kopie van het gevraagde diploma en kopie van het rijbewijs per post tot en met 8 november 2018 (poststempel geldt als bewijs) te bezorgen aan Gemeente Herne, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne. De selectieproef gaat door op 16 november 2018 (het exacte uur wordt later meegedeeld)
Een persoonlijke overhandiging (tegen ontvangstbewijs) van deze documenten is tevens mogelijk. Een functiebeschrijving kan je terugvinden op www.herne.be. Voor vragen kan je terecht op personeel@herne.be of 02/397.11.50.