Technische dienst zoekt jobstudenten

Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de technische dienst. Kandidaten kunnen zich aanbieden voor de paasvakantie en/of de zomervakantie (juli, augustus, september).
De functievereisten zijn:
 
-          in staat zijn zelfstandig te kunnen werken
-          flexibel zijn (uren, werk, omstandigheden,..)
-          bereid zijn te werken volgens de geldende en opgelegde veiligheidsrichtlijnen
-          bij voorkeur in bezit van rijbewijs B zijn
-          enige kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine of ander klein materieel strekt tot aanbeveling
-          beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de aangevraagde periode van tewerkstelling
 
Voldoe je aan deze vereisten en heb je zin om je in te zetten in Herne? Mail dan onderstaande kandidatenfiche voor 17 maart volledig ingevuld, naar gemeentebestuur@herne.be of breng deze binnen op de personeelsdienst in het gemeentehuis.

Kandidatenfiche
Ik zou graag jobstudent zijn in de paasvakantie/juli/augustus/september (schrappen wat niet past).

Voornaam:                                                      Naam:
Straat:                                                            Nummer:
Postcode:                                                        Gemeente:
 
Telefoonnummer:
E-mailadres:   
Geboortedatum:
Nummer identiteitskaart:
Rijksregisternummer:
Onderwijsinstelling:
Studierichting:
Laatst afgewerkte studiejaar:
Rijbewijs B behaald op:
Eerdere tewerkstelling als jobstudent bij:
Kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine: ja/nee (schrappen wat niet past)
 
Gelieve eveneens een uittreksel uit het strafregister bij je kandidatuur te voegen!