Procedure opgestart voor erkenning droogte (april, mei, juni 2017) als landbouwramp.

Procedure opgestart voor erkenning droogte (april, mei, juni 2017) als landbouwramp.
De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan. Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen percelen zich bevinden. De gemeente kan dan een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.
Voorlopig hebben wij nog geen nadere instructies gekregen welke schade in aanmerking zal genomen worden voor het rampenfonds. Medewerkers van het Departement Landbouw & Visserij wijzen ons erop dat het niet de bedoeling is dat alle schade wordt vastgesteld, eerder specifieke of ernstige droogteschade in de groenteteelt. (bv. het niet kiemen van wortelzaad, witloof), enz.
Bij de belastingsdienst stelt men dat de algemene droogteschade mee zal berekend worden in de forfaitaire barema's voor landbouwers met een forfaitaire aangifte of rechtstreeks tot uiting zal komen voor landbouwers met het systeem van fiscale boekhouding.
 
U kan een aanvraag indienen met dit formulier.
 
Het gemeentebestuur dient voor 8 september 2017 een schadeclaim op te stellen.