Melding blauwalgen op de Marke te Galmaarden – captatieverbod voor drinkwater voor vee in Herne en Galmaarden blijft van kracht!

Via dit bericht willen we u informeren dat door de medewerkers van de VMM blauwalgen vastgesteld werden op de Marke te Galmaarden (Tollembeek).
 
De VMM heeft gouverneur De Witte geadviseerd een totaal captatieverbod in te stellen voor de Marke (incl. voor het beperkt capteren)
Via dit bericht willen we u informeren dat door de medewerkers van de VMM blauwalgen vastgesteld werden op de Marke te Galmaarden (Tollembeek).
 
De VMM heeft gouverneur De Witte geadviseerd een totaal captatieverbod in te stellen voor de Marke (incl. voor het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee). De dienst beheer van onbevaarbare waterlopen deelt mee dat het captatieverbod blijft gelden en dat de nodige voorzichtigheid nog steeds noodzakelijk is zowel voor landbouwers als hengelaars.

Klik hier voor het politiebesluit.


Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in eutroof water bij temperaturen tussen 20 en 30 °C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op de opgestuwde gedeelten van de Marke, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.
 
Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af: toxines, in onze streken voornamelijk microcystines. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.
 
Gezien sommige soorten blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water van de Marke in aanraking komt.
 
Meer info over blauwalgen vind je op https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg en http://kwaliteitzwemwater.be/nl/gezondheid/cyanobacterien