logo de lijn

De Lijn: tijdelijke omleiding lijn 160

AWV liet ons weten dat de aannemer Stadsbader nv opnieuw de planning wijzigt voor de werken aan het rondpunt in Kokejane. De werken aan het rondpunt in Kokejane op de Assesteenweg worden uitgevoerd van maandag 14 mei 2018 tot en met vrijdag 18 mei 2018. De Lijn voorziet een omleiding:

Herne: 308085 Jules Kwadrant, 307081 Hof Tembroek, 307530 Ranckhove, 307527 Hekstraat, 307528 Hekstraat, 307529 Ranckhove, 307082 Hof Tembroek, 308106 Jules Kwadrant

Herne: 302141 Kokejane, 302140 Kokejane

Tijdelijke halte op de Lindestraat ter hoogte van de Hekstraat in beide richtingen

Richting Edingen: normale reisweg tot het kruispunt Lindestraat /Hekstraat, vervolgens links Hekstraat, rechtdoor Waardestraat volgen tot op de Assesteenweg, rechts Assesteenweg tot na de rotonde waarna de normale reisweg hernomen wordt.

Richting Leerbeek: normale reisweg tot het rondpunt Kokejane op de Assesteenweg, vervolgens rechtdoor Assesteenweg, links Waardestraat rechtdoor Hekstraat, rechts Lindestraat waarna de normale reisweg hernomen wordt.

opgelet: op de rotonde zelf blijft één rijstrook open. Het verkeer wordt er geregeld met verkeerslichten.