Bevoegdheidsverdeling College van Burgemeester en Schepenen Herne is gekend

Op woensdagavond 2 januari 2019 heeft het nieuwe schepencollege haar eed afgelegd en haar bevoegdheden verdeeld voor de komende 6 jaar. 

Burgemeester Kris Poelaert gaat de gemeente Herne opnieuw vertegenwoordigen en neemt volgende bevoegdheden voor zich:

 • Algemeen beleid
 • Politie en veiligheid
 • Burgerlijke stand
 • Participatie
 • Plattelandsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • ICT
 • Digitalisering/smart city  
Lieven Snoeks wordt eerste schepen met volgende bevoegdheden:
 • Openbare werken
 • Patrimonium
 • Financiën
 • Kerkfabriek
 • Informatie 
 • Middenstand
Tweede schepen Carina Ricour krijgt volgende bevoegdheden:
 • Onderwijs
 • LOK
 • Personeel
 • Welzijn (Senioren & Gezondheid)
 • Mobiliteit
 • Vrijwilligers
 • Dierenwelzijn
Derde schepen Lieven Vandenneucker wordt bevoegd voor:
 • Landbouw
 • Milieu
 • Sport
 • Jeugd
 • AGB
 • Feestelijkheden
 • Informatieblad
Nieuwkomer Sandra Dero, toegevoegde schepen, zal volgende bevoegdheden op zich nemen:
 • Bijzonder comité voor sociale bijstand
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Integratie
 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Toerisme

Algemeen directeur is Ann Naert.