UPDATE - Coronavirus - Fase 2

Naar aanleiding van de aanwezigheid van verschillende door het coronavirus besmette personen binnen België, werd het NCCN ervan op de hoogte gebracht dat het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid naar fase 2 (op een schaal van 3) werd opgeschaald.
 
Fase 2 heeft tot doel de verspreiding van het virus in te perken. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie/of thuis, in overleg met de huisarts en de gezondheidsinspecteur. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s, andere reizigers) worden in kaart gebracht, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze getest of in thuisisolatie geplaatst totdat men zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn.
 
Gisteren is een beperkte ministerraad bijeen gekomen om de balans op te maken van de situatie in België. Er werd bevestigd dat de FOD Volksgezondheid de Belgische aanpak coördineert en communiceert over de situatie van het coronavirus in ons land.
 
Het NCCN blijft fungeren als aanspreekpunt voor zijn partners tegenover de FOD Volksgezondheid. Als u vragen hebt over dit dossier, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de Permanentie van het Crisiscentrum (crisiscentrum@ibz.fgov.be). Zij zal de vragen doorsturen naar de FOD Volksgezondheid. Deze laatste zal uw vragen rechtstreeks beantwoorden. Om een goede opvolging te verzekeren, nodigen wij u uit om ons te informeren over het ontvangen antwoord.
 
Tot slot wordt erop gewezen dat de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid ongewijzigd blijven: