logo OCMW

Onderhandse verkoop van 1 bouwgrond voor halfopen bebouwing gelegen te Herne (Kokejane)

Het OCMW van Herne stelt volgende bouwgrond onderhands te koop:

een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing ( kavel 1 ), gelegen te 1540 Herne ( Kokejane ), Van Cauwenberghelaan, 1e afdeling, Sectie D, kadastraal gesitueerd deel nummer 245c met een oppervlakte van 10a 32ca.
Meer info vind je hier.