Vacature technisch assistent (voltijdse functie)

De technische dienst staat in voor het onderhoud, de optimalisatie en de vernieuwing van de infrastructuur en het patrimonium van de gemeente. Tevens wordt logistieke steun verleend voor evenementen en organisaties op het grondgebied. De technisch assistent kan evenzeer belast worden met de taken van parkwachter van het recyclagepark.

De functieomschrijving vind je HIER

Interesse?

De volledige informatiebundel kan u aanvragen op personeelsdienst@herne.be.
Solliciteren kan per aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen, Centrum 17, 1540 Herne.
Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een gemotiveerd schrijven met cv, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het rijbewijs.
Kandidaatstellingen moeten ten laatste op 8 november 2019 aangetekend ingediend worden (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de bevolkingsdienst van het gemeentehuis.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst (tel: 02/397.11.77 – email: personeelsdienst@herne.be).