Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2 - Zennebekken-Zuid

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in de periode van 1 december 2019 tot 31 maart 2020 oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren.

In onze gemeente wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Rasbeek nr. 1.107


Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Zuid.  De firma Quintelier nv, Hoogveld 27, 9200 Dendermonde zal deze werken uitvoeren.
De kaart hieronder duidt de waterloopvakken aan waar de oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden.