Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): deskundige vrije tijd - specialisatie cultuur - halftijdse betrekking (19/38 u) - graad B1-B3

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een deskundige vrije tijd, specialisatie cultuur, halftijdse betrekking (19/38u), graad B1-B3.
 
Als deskundige vrije tijd, specialisatie cultuur, sta je in voor het strategisch cultuurbeleid, de organisatie van culturele initiatieven en projecten, de ondersteuning van de cultuurverenigingen, de ondersteuning van de cultuurraad, het beheersorgaan en de beleidsvoorbereiding en ondersteuning van het cultuurbeleid. Je bent de gemeentelijke contactpersoon voor de muziekacademie en de gemeentelijke culturele infrastructuur.
 
Als deskundige vrije tijd sta je tevens in voor het stimuleren, organiseren, ondersteunen van lokale projecten en initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking. Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: samenwerken met lokale verenigingen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van eigen initiatieven, informatie- en adviesverstrekking, het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en netwerken rond het thema ontwikkelingssamenwerking.
 
In overleg met het diensthoofd en de collega’s van de dienst vrije tijd help je mee aan het uitbouwen, coördineren en organiseren van projecten, activiteiten en feestelijkheden inzake toerisme. Dit houdt o.m. in meehelpen bij en ondersteunen van de organisatie van eigen activiteiten: manifestaties, feestelijkheden, recepties, vergaderingen, etc
 
 
Interesse?
Door je cv, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, kopie van het gevraagde diploma en kopie van het rijbewijs per post tot en met 24 april 2018 (poststempel geldt als bewijs) te bezorgen aan Gemeente Herne, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne

Een persoonlijke overhandiging (tegen ontvangstbewijs) van deze documenten is tevens mogelijk.
Een functiebeschrijving en eventueel bijkomende informatie vind je hier.  Voor vragen kan je terecht op personeel@herne.be of 02 397 11 50.