Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

Men werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten:
Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.
Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
Het beleidsplan kan ook worden ingekeken op de dienst omgeving tijdens de openingsuren vanaf 01/12/2019 tot en met 14/02/2020.