Voorlopige vaststelling van het Natura 2000-programma

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Dit Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen. Het beschrijft de doelen en de verschillende acties die uitgevoerd moeten worden, zoals het aanpassen van het instrumentarium, het wijzigen van de wetgeving, het opmaken van de engagementen en het opstellen van managementplannen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over dit voorlopig vastgestelde programma. Dit openbaar onderzoek loopt tot en met 7 mei 2017.

- Een exemplaar van het voorlopige vastgestelde programma ligt ter inzage op het gemeentehuis.
- Het programma kan eveneens bekeken worden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek (7 mei 2017) via bovestaande website.