Voorafgaande informatievergadering ikv lancering windenergieproject

Op dinsdag 6 november 2018 vindt een voorafgaande informatievergadering plaats om 20u in de Herman Moreauzaal, Rue de la Procession 2, 7830 Bassilly. De vergadering wordt georganiseerd in het kader van de lancering van een windenergieproject ter hoogte van de stopplaats aan Hellebeek langs de snelweg E429/A8 in de gemeente Silly.
 
Het doel van de informatiebijeenkomst is:
-          De aanvrager in staat te stellen zijn project in te dienen
-          Het publiek te informeren en opmerkingen en suggesties te formuleren met betrekking tot het project
-          De aandacht vestigen op specifieke kwesties die in de effectbeoordeling aan de orde kunnen komen
-          Technische alternatieven voort e stellen die door de aanvrager redelijkerwijs in de overweging kunnen worden genomen en waarmee bij de uitvering van de effectbeoordeling rekening moet worden gehouden.

Iedereen kan binnen een termijn van 15 dagen na de datum van de informatievergadering opmerkingen, suggesties en verzoeken schriftelijk indienen door een schrijven te richten, met vermelding van naam en adres, aan het gemeentebestuur van Silly, Place Communale 18, 7830 Silly met kopie voor de aanvrager. Meer info kan verkregen worden bij de heer Christophe Dumas, c.dumas@saeole.fr of via 0475 80 30 00.