Hoe door buxusmot aangetaste buxus correct afvoeren?

Momenteel kampt meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden. Meer info is te vinden op www.sosbuxusmot.be.

Soms is de schade echter reeds te ver gevorderd en dient de aangetaste struik te worden afgevoerd. Deze buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen. Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie.
 
Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark. Er wordt gevraagd om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken of afgedekt af te voeren. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terecht komt.
 
Het materiaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. Dit betekent dat je de resten best geen weken laten liggen in hun tuin of garage. Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd.
 
Wie een groen- of gft-container heeft, kan hierin ook kleinere hoeveelheden materiaal kwijt.
 
Heb je nog vragen? Surf dan naar www.sosbuxusmot.be.