Voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen 

Openbaar onderzoek
16/05/2017 tot en met 14/07/2017

De Vlaamse regering tekende op 31/03/2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen in de gemeenten.

Het agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017.

Gedurende deze periode liggen de ontwerpkaarten voor het grondgebied van de gemeente ter inzage bij de betrokken gemeentes. De kaarten zijn na afspraak ook raadpleegbaar bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.  
                          
Het volledige dossier en meer uitleg kan u vinden op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek. Langs hier heeft u ook toegang tot het geoloket. Dit geoloket biedt u de mogelijkheid gericht naar een specifiek bos te zoeken en hier direct uw opmerkingen te formuleren. Na het doorzenden van uw opmerkingen ontvangt u dan een digitaal ontvangstbewijs.
Opmerkingen over de ontwerpkaart(en) kunnen schriftelijk of via het geoloket ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. U kunt uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het geoloket overmaken. In dat laatste geval ontvangt u hiervan een ontvangstmelding.