VAKANTIEJOBS technische dienst en klusjesdienst

Ben jij de jobstudent die wij zoeken?

Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de technische dienst. Kandidaten kunnen zich aanbieden voor de paasvakantie en/of de zomervakantie (juli, augustus, september).
 Het OCMW is op zoek naar 1 of 2 jobstudenten voor de klusjesdienst in de zomervakantie (juli en augustus).
 
Functievereisten:
- zelfstandig kunnen werken
- flexibel zijn (uren, werk, omstandigheden, …)
- bereid zijn te werken volgens de geldende en opgelegde veiligheidsrichtlijnen
- bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B
- kunnen werken met een bosmaaier, grasmachine of ander klein materieel (= aanbevolen)
- beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de aangevraagde periode van tewerkstelling
 
Voldoe je aan deze vereisten en heb je zin om je in te zetten in Herne?
Mail dan onderstaande kandidatenfiche door naar gemeentebestuur@herne.be of breng deze binnen op het gemeentehuis ter attentie van de personeelsdienst.
 
Ik zou graag jobstudent zijn in de paasvakantie/juli/augustus/september bij de technische dienst (schrappen wat niet past).
Ik zou graag jobstudent zijn in juli/augustus bij de klusjesdienst van het OCMW (schrappen wat niet past).
 
Voornaam:                                                        Naam:
Straat:                                                              Nr:
Postcode:                                                          Gemeente:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Nummer identiteitskaart:
Rijksregisternummer:
Onderwijsinstelling:
Studierichting:
Laatst afgewerkte studiejaar:
Rijbewijs B behaald op:
Eerdere tewerkstelling als jobstudent bij:
Kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine: ja/nee (schrappen wat niet past)
 
Gelieve een uittreksel uit het strafregister bij je kandidatuur te voegen!  
 
Kandidaturen moeten ons bereiken ten laatste maandag 16 maart 2020.