Vacature ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OMGEVING

Het gemeentebestuur van Herne gaat voor de dienst omgeving over tot de aanwerving van
een (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voltijdse betrekking (38u/38u) – graad C1-C3
AANWERVING C CONTRACT BEPAALDE DUUR (PERIODE BEVALLINGSVERLOF)

Onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar zorg je voor een vlotte, efficiënte, pragmatische en correcte administratieve voorbereiding en afhandeling van de stedenbouwkundige dossiers. Tevens bied je ook administratieve ondersteuning aan de dienst. Ook het informeren en begeleiden van de burgers op het gebied van ruimtelijke ordening behoort tot je dagelijkse takenpakket.

De functieomschrijving vind je HIER.

Interesse?
De volledige informatiebundel kan je aanvragen op personeelsdienst@herne.be.

Solliciteren kan per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs naar het College van Burgemeester en Schepenen, Centrum 17, 1540 Herne.
Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een gemotiveerd schrijven met cv, een kopie van je diploma, een uittreksel uit het strafregister. De kandidaatstellingen moeten ons ten laatste bereiken op 14 oktober 2019.
De selectieproef vindt plaats in het gemeentehuis van Herne op 24 oktober 2019 om 9u.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst (tel: 02/397.11.77 – email: personeelsdienst@herne.be)