Nieuwe update brand Kokejane

Bij de brand in de firma Van Sinay zijn asbesthoudende materialen betrokken. De rook bevatte ook asbest. De detailmetingen zijn ondertussen volop bezig. De resultaten ervan zullen we in principe maandag kennen. Asbestdeeltjes vliegen in principe niet ver. Bovendien treedt in de rookpluim een belangrijke verdunning op. Het inademen van asbestvezels kan op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. Wij vroegen daarom de bewoners om binnen te blijven, de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Om die reden mag men tot nader orde ook nog geen groenten en fruit uit de tuin gebruiken.
 
We willen benadrukken dat bij kortstondige blootstelling aan relatief lage concentraties het risico erg klein is.
 
Indien u brokstukken aantreft vragen wij u deze tot nader order te laten liggen. Zodra we de resultaten van de meting ontvangen communiceren we hierover zo snel als mogelijk.
 
We raden u aan de berichtgeving te volgen voor actuele informatie.