Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden in het Denderbekken:

 • Gaenebeek nr 5.323
 • Waterblokbeek nr 5.235
 • Aerebeek nr 5.239
 • Tembroekbeek nr 5.240
 • Rifrafbeek nr 5.241
 • Smeismark (Honscallebeek) nr 5.244
 • Heysbroekbeek nr 5.245
 • Scheibeek nr 5.233
 • Hernebeek nr 5.238
 • Raesbeek nr 5.322
 • Waterloop nr 5.243
 • Hondsbergbeek nr 5.237De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die ontstoppingen innen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken  De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

De firma AD bvba, Zauwerstraat 31 uit Kalken zal deze werken uitvoeren.