logo


Uitnodiging OCMW-raad

De voorzitter van de raad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de raad voor Maatschappelijk Welzijn. Maandag 9 april 2018 om 20u in de Raadzaal van het OCMW, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne.

De agenda van de raad vindt u hier.