logo


Uitnodiging OCMW-raad

De voorzitter van de raad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de raad voor Maatschappelijk Welzijn. Maandag 13 augustus 2018 om 20u in de Raadzaal van het OCMW, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne.

De agenda van de raad vindt u hier.