Concessionaris gezocht

Het gemeentebestuur van Herne  wenst een concessie te verlenen voor een pand gelegen in Herne, Heilige Geeststraat 22  (zie bijgevoegd grondplan).

Geïnteresseerden kunnen de concessienota met procedure en voorwaarden voor de biedingen opvragen bij gemeentebestuur@herne.be of deze downloaden.

Een bezoekers dag wordt georganiseerd op 7 april 2017 van 13uur tot 15uur. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via gemeentebestuur@herne.be.

Kandidaatstellingen en biedingen moeten gebeuren volgens de modaliteiten vermeld in de concessienota en via het inschrijvingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld en dit uiterlijk op 2 MEI 2017 om 11uur op volgend adres:
College van burgemeester en schepenen
Centrum 17, 1540 Herne