Pop-up evenementen met opblaasbare toestellen.  Opgelet! Neem je verantwoordelijkheid.

De periode van openluchtfeesten is weer aangebroken. Elke gelegenheid is goed om evenementen met springkastelen en andere opblaasbare toestellen te organiseren tot vermaak van jong en oud.
Maar wist je dat, afhankelijk van de aangeboden activiteit, er één van beide regelgevingen met betrekking tot de uitbating van speelterreinen of de organisatie van actieve ontspanningsevenementen van toepassing is ? 

Een affiche ophangen met "gebruik op eigen risico" om je te ontheffen van je verantwoordelijkheden als uitbater of organisator bij een ongeval volstaat niet en is zelfs verboden.
Elke organisator is verplicht de wetgeving na te leven, een risicoanalyse van het voorgestelde evenement uit te voeren en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van iedereen te garanderen.  Als je zo'n evenement organiseert, moet je je verantwoordelijkheid nemen.
In een kleine brochure van de FOD Economie worden de belangrijkste aspecten ter zake beschreven.Leef ze na voor het welzijn van iedereen!
Lees er alles over in deze brochure.