Herne deelt luiers uit!

Met de luierkasten wensen we overschotten ongebruikte luiers in te zamelen. De bedoeling is dat ouders die met restjes luiers zitten, omdat hun baby ze ontgroeid is, deze kunnen deponeren in de luierkasten in een van de inzamelpunten. De luiers zullen nadien verdeeld worden door het OCMW aan de ouders die het financieel moeilijk hebben.