Erosie­bestrijding en leve(n)de bodem


Jaarlijkse rondgang in Vollezele


Woensdag 27 juni 2018, om 13.15 uur I Vollezele (Galmaarden)
 
Veldbezoek erosiebestrijding: een mix van brongerichte en infrastructurele maatregelen.
Neem deel aan het veldbezoek in Vollezele en leer hoe je erosie op je perceel kan voorkomen.
 
Infrastructurele erosiebestrijdingsmaatregelen
Hoe komen erosiebestrijdingswerken tot stand? Breng een bezoek aan een recent uitgevoerde houthakseldam en/of erosiepoel.
 
Demonstratie aangepaste bodembewerking en teelttechnieken
Hoe kan je zelf brongericht bodemerosie beperken via de manier waarop de bodem bewerkt wordt?
- Bezoek het proefperceel maïs en vergelijk er diepe niet-kerende bodembewerking en strip-till met drijfmestinjectie.
- Ontdek de langetermijneffecten op de bodem en op de gewassen bij traditioneel ploegen, diepe niet-kerende en ondiepe niet-kerende bodembewerking.
- Leer hoe je erosie tegengaat via aanleg van drempels in het zaaibed en doorbraak van het maïsrijenpatroon met volleveldszaai.
Aanwezige machines: strip-till machine en tractor met banden met drukwisselsysteem.
 
BodemIDee?

Ontdek hoe het instrument ‘BodemIDee’ je helpt om de bodemeigenschappen van je perceel beter te leren kennen.

Meer uitleg over de programmatie en locatie vind je hier.