Wijziging locatie gemeenteraad

Wegens renovatiewerken in de raadzaal van het gemeentehuis, gaat de volgende vergadering van de gemeenteraad door in de grote zaal van het Dominicanessenklooster (Heilige Geeststraat 22-24, 1540 Herne). De volgende vergadering vindt plaats op 28 maart 2018 om 20u.