PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
 
 
Politiebesluit
 
 
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
 
Overwegende dat door de  aanhoudende droogte een politiebesluit werd genomen op 22 juni 2017;
 
dat de genomen maatregelen in het politiebesluit niet langer nodig zijn;
 
gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.
 
 
BESLUIT:
 
 
Artikel 1.  Het politiebesluit van 22 juni 2017 wordt opgeheven.
 
 
Artikel 2. Overtredingen die plaatsvonden voor de opheffing van het politiebesluit kunnen verder gesanctioneerd worden volgens de bepalingen vermeld in het politiebesluit van 22 juni 2017.
 
 
Artikel 3  Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en gepubliceerd op gemeentelijke website en gaat van kracht vanaf zaterdag 01 juli 2017 00:00 u.
 
 
 
 
Leuven, 30 juni 2017
 
 
(g.)De gouverneur,
 
 
 
 
 
Lodewijk DE WITTE