Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur.

Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur. Bossen, bermen, gazons, graanvelden, ... hebben maar een klein vonkje nodig om vuur te vatten. Een onachtzaam weggegooide peuk of een genster van de BBQ kunnen genoeg zijn om een grote brand te veroorzaken.
Meer dan ooit is het dus belangrijk om verstandig om te springen met vuur en dubbel aandachtig te zijn. Zorg ook steeds voor voldoende voorzorgmaatregelen (bvb. voorzie een emmer water naast de BBQ) en besef dat bvb. een op het eerste zich gedoofde peuk toch binnen de kortste keren opnieuw kan ontbranden in een droge berm of in een graanveld.
Het agentschap Natuur en Bos volgt de toestand van dichtbij op en vaardigt per provincie een alarmfase af door middel van kleurcodes. Voor Vlaams-Brabant geldt momenteel de alarmfase "geel", wat overeenkomt met "gevaar" en concreet inhoudt:
·         De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
·         Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.
·         Jeugdkampen worden aangeraden uiterst voorzichtig om te springen met kampvuur.
De evolutie van de toestand kan je volgen op de website van Natuur en Bos