Het gemeentebestuur liet enkele oorlogsmonumenten restaureren

Het gemeentebestuur van Herne voorzag in 2017 een budget van€ 10 000 om enkele oorlogsmonumenten van Herne te laten restaureren.
Monumentenwacht Vlaams-Brabant nam de monumenten aan de kerk van Herfelingen, aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle en aan de Patriot onder de loep. Vooral het monument in Sint-Pieters-Kapelle vertoonde sterke barsten en stabiliteitsproblemen.

Het gemeentebestuur van Herne gunde deze opdracht tot herstelling aan Kunstatelier Gerard Thienpont, uit Nazareth.

Mario Thienpont restaureerde onze monumenten met de grootste nauwkeurigheid. Bij alle monumenten werden de voegen nagekeken en werd de steen gereinigd. Kunstatelier Gerard Thienpont herstelde de stabiliteit van de zijpanelen en de onderliggende stenen en werkte alle barsten bij.
De totaalkost hiervan was uiteindelijk € 9044,75.
Aangezien deze drie monumenten als waardevol werden erkend bij de Provincie Vlaams-Brabant, kwamen zij in aanmerking voor een subsidie. Er werd een subsidie van € 2241,53 als tegemoetkoming in de onderhoudswerken aan de oorlogsmonumenten.
Rekening houdend met de subsidie heeft de restauratie dus € 6803,22 gekost.