logo OCMW

Werfreserve ocmw 2018

Het OCMW van 1540 Herne wenst een werfreserve aan te leggen van 2 jaar voor toekomstige contractuele aanwervingen voor de volgende functies:
 
Maatschappelijk werker (B1-B3 ) voor de sociale dienst in contractueel verband
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst werken mee aan het bereiken van de algemene doelstelling, nl. iedereen toelaten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
 
Technisch beambte (arbeider) voor de klusjesdienst ( D1-D3 ) in contractueel verband.
De klusjesdienst helpt de cliënten indien zij moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van klussen in en rond de woning. Deze dienst staat ook in voor he technisch onderhoud van de gebouwen van het OCMW.
 
Bijkomende informatie: een informatienota voor beide functies is op te vragen bij Patrick Sergooris, OCMW-secretaris tel: 02/397 00 06 of via mail patrick.sergooris@ocmwherne.be
 
Kandidatuurstelling: voor 30 maart 2018.
Aangetekend opsturen naar de Voorzitter van het OCMW, Edingsesteenweg 8a, 1540 Herne.
Functie technisch beambte: cv, kopie rijbewijs B + uittreksel uit strafregister.
Functie maatschappelijk werker: cv + kopie vereiste diploma +kopie rijbewijs B + uittreksel uit strafregister.
 
Datum selectieproef: wordt later bepaald.