jules parkwachter

Inzameling kuilplastiek

Locatie: Recyclagepark in de Scheibeekstraat
 
Maandag            20 november 2017                          8u30 tot 12u      en van 13u tot 16u30
Dinsdag             21 november 2017                          8u30 tot 12u      en van 13u tot 16u30   
 
                                                               U kan er terecht met :
 


Dikke landbouwfolie :                                             
- kuilfolie en silofolie                                    
- voeder-, mest- en turfzakken
- loopfolie van serres
- tunnelfolie                                                  
- krimpfolie                                                               
Dunne landbouwfolie :
- stretchfolie : groen en wit !
 
De volledig zwarte stretchfolie is niet recycleerbaar en kan dus niet meer aanvaard worden !
 


 
Mag niet: fracties mogen niet gemengd aangeboden worden
              netten, autobanden, harde kunststoffen
              geen geweven nylonzakken
              geen zwarte stretchfolie
 
Om de inzameling vlot te laten verlopen, willen wij u graag attent maken op de voorwaarden die aan de landbouwfolie actie verbonden zijn:
  • de folie moet bezemschoon zijn, geen kluiten aarde, stenen etc.
  • de folie dient aangeleverd te worden in bundels ( al dan niet samengebonden met dezelfde folie. ( niet met touw of koorden ).


=> zoniet zal uw landbouwfolie of kuilplastiek niet aanvaard worden.
 
Koorden, netten en volledig zwarte strechfolie kunnen bij de fractie grof huisvuil gedeponeerd worden op het containerpark mits het betalen van het geldend tarief . Ze mogen niet aangeboden worden bij de huis-aan-huis ophalingen omdat het bedrijfsafval betreft.
Aandacht ! Mogen wij vragen om er rekening mee te houden dat de registratiepalen en de slagbomen de toegangsmogelijkheden beperken. Grotere tractoren kunnen problemen ervaren bij het betreden van het park !