Vacature: bewegen op verwijzing coach

VACATURE: BEWEGEN OP VERWIJZING COACH
Pajottenland: Herne, Bever en Galmaarden / Gooik, Lennik en Pepingen
Oktober 2017
 
Als bewegen  op verwijzing coach (BOV-coach) is het jouw taak mensen te motiveren om dagelijks meer te gaan bewegen. Je begeleidt mensen die naar jou doorverwezen zijn door hun huisarts. Je stelt samen een persoonlijk beweegplan op, rekening houdend met de input van de huisarts, de situatie, mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer. 
 
Het project: Bewegen op Verwijzing
 
Het project wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.
De huisarts verwijst patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico door naar de ‘bewegen op verwijzing coach’. In overleg met de coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.
Meer informatie over het project op www.bewegenopverwijzing.be
 
Jouw profiel     
 
   Je beschikt over één van volgende diploma’s:
»   Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
»   Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
»   Bachelor Sport en Beweging
»   Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie
»   Regentaat kinesitherapie
   Je bent bereid om 3 dagen opleiding tot BOV-coach te volgen (4, 12 en 19 december 2017)
   Je bent een motivator in gedragsverandering
   Je kan omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen
   Je bent bereid je te verdiepen in de beweegmogelijkheden in de regio
   Je bent bereid op een correcte manier feedback te bezorgen aan de huisarts over het beweegplan van zijn/of haar patiënt
   Je bent bereid om deel te nemen aan lokaal overleg om de werking van het BOV-project te optimaliseren  (samen werken met sportdiensten, welzijnsorganisaties,…) .
   Je bent minstens 4u in de week beschikbaar om deelnemers te coachen en dit zowel overdag als ’s avonds (afhankelijk van het aanbod). Je kan je verplaatsen binnen de gemeentes waar je werkzaam bent.
Bekijk het volledige profiel op www.vigez.be
 
 
Gezocht: BOV-coaches in het Pajottenland
 
Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ wordt uitgerold in Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever. Wij zijn nog op zoek naar 2 verschillende beweegcoaches: één coach voor de antenne Gooik, Lennik en Pepingen en één coach voor Galmaarden, Herne en Bever.  Er wordt in elke gemeente een werkplek voor de coach voorzien. Daarom  is een vlotte verplaatsing binnen de regio een vereiste.
Deze landelijke regio wordt gekenmerkt door een gering aantal huisartsen.
Na een preselectie op basis van je gegevens, worden er in de week van 13 november  sollicitatiegesprekken gepland. De geselecteerde coaches starten in januari 2018, nadat zij in december de drie opleidingsdagen van Vigez gevolgd hebben.
 
Aanbod
Je gaat op zelfstandige basis aan de slag en krijgt 60 euro per uur coaching. De vergoeding wordt berekend per begonnen kwartier. Je kan hierbij gebruik maken van een digitaal registratiesysteem. In je opdracht als coach word je ondersteund door een lokaal netwerk (sportdienst, OCMW, zorgverstrekkers, aanbieders van beweegaanbod, …)
 
Interesse?
Schrijf je in via de website en vul  jouw gegevens in via de link:
http://vigez.wufoo.com/forms/zivk1jf0dekzyc/
Graag vermelden of je al dan niet aanwezig kan zijn op de opleidingsdagen in december
Op 4, 12 en 19 december 2017.
Wij nemen contact met u op als u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek zal doorgaan in de week van 13 november.
 
Meer informatie?
Alle informatie over de rol van een BOV-coach kan je vinden op www.bewegenopverwijzing.be. Heeft u nog specifieke vragen, neem dan gerust contact op met:
                                 
Nelle Minner
nelle.minner@samenlevingsopbouw.be
T  02 358 13 62  |  M  0490 56 62 28