Wijziging locatie Bloedgevers Herne

Wie bloed wil geven bij de Bloedgevers Herne kan vanaf heden terecht in het Dominicanessenklooster.