Infosessie palliatieve zorg

Iedereen is welkom op de infosessie rond palliatieve zorg. Wat is dit juist, hoe wordt dit georganiseerd,...?