Aankondiging Openbaar Onderzoek RUP Lokaal Bedrijventerrein

 
Gemeente Herne-Aankondiging Openbaar Onderzoek RUP Lokaal Bedrijventerrein
Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2017.
Het dossier ligt alle werkdagen van 01 augustus 2017 tot en met 29 september 2017 van 8.30u tot 12.00u op het gemeentehuis ter inzage(dienst grondgebiedzaken).
Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening(GECORO), Centrum 17, 1540 Herne per aangetekende brief of digitaal.
Er wordt  een infovergadering gehouden op maandag 4 september 2017 om 20.00u in het dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat, 1540 Herne.